Praktijk v. Fysiotherapie
Ruben van der Meer
Algemeen NieuwsUpdate: maandag 14 dec. 2020 19:30

De praktijk blijft open tijdens Lockdown!

Wij blijven vanaf dinsdag 15 dec. geopend en toegankelijk voor onze patiënten. Uiteraard zullen wij nog steeds alle veiligheidsmaatregelen zoals wij hieronder uitvoerig hebben beschreven, zoveel mogelijk blijven hanteren om veilige zorg te kunnen blijven leveren.


Mocht u onder behandeling zijn of graag behandeld willen worden en heeft u klachten zoals koorts, hoesten, niezen of heeft u andere verkoudheidsklachten, dan verzoeken wij u dit voortijdig aan ons door te geven en thuis te blijven. Heeft u één van bovengenoemde klachten, maar zou u toch graag contact wensen omtrent een bepaalde blessure, wij zullen altijd telefonisch bereikbaar blijven voor overleg en/of videobellen.


In de praktijk hebben wij onze hygiëne-maatregelen verder aangescherpt om de kans op besmetting tot nihil te reduceren:

- bij hands-off therapie zullen wij minimaal 1.5m. afstand houden

- bij hand-on therapie (< 1.5m. afstand) zullen wij een mondkapje dragen

- ook zullen wij hierbij handschoenen gebruiken

- bij sommige behandelingen zullen wij ook een schort gebruiken

- het zeer regelmatig wassen van onze handen

- het verzoek om vooral uw eigen zo groot mogelijke handdoek mee te nemen

- het verzoek om vooral nog een kleine handdoek mee te nemen voor het gezicht

- het gebruik van tissues voor het kijkgat en dit vóór elke patiënt desinfecteren

- wij zullen geen handen meer schudden

- het zeer regelmatig verschonen van bankhoezen en kussenslopen

- het zeer regelmatig desinfecteren van de gehele behandelbank


Mocht er stabiliteit- / coördinatie-training (hands-off therapie) geïndiceerd zijn, dan zullen wij deze in onze behandelkamer verzorgen en dus zoals eerder aangegeven minimaal 1.5m. afstand houden. Zaaltrainingen met gebruik van fitnessapparatuur en in de diverse zalen kunnen helaas niet doorgaan. Mocht het goed weer zijn en hebben wij meer ruimte nodig, dan zouden wij de revalidatietrainingen één op één ook buiten kunnen verzorgen.


Mocht u suggesties of vragen hebben, neemt u gerust contact met ons op.Rectificatie m.b.t. maatregelen 31 maart

In de maatregelen werd gesteld dat er een verbod is op contactberoepen. U zou hieruit kunnen opmaken dat u in dat geval dus ook niet naar de fysio kunt. Dat is ONJUIST. De overheid heeft de maatregel van 23 maart m.b.t. fysiotherapie helaas niet gerectificeerd en dit aan onze beroepsgroep het KNGF overgelaten (zie onderstaande groene link) en is nu opnieuw onduidelijk geweest in haar communicatie naar u toe. Wij zijn WEL nog steeds toegankelijk voor onze patiënten zoals dat de afgelopen week het geval is geweest (zie onder het kopje: "Wij continueren onze zorg tijdens Corona virus" hoe wij onze zorg invulling geven).


Onder het kopje Corona virus hebben wij de mail geplaatst die wij aan velen van onze oude en huidige patiënten hebben rondgestuurd. Om ons handelen zo goed mogelijk te waarborgen hebben wij contact opgenomen met de huisartsenpraktijk in Warmond, het KNGF en Zorg & Zekerheid (als onderdeel van Zorgverzekeraar Nederland)! Laatsgenoemde gaf het volgende aan: "De inzet daarbij is dat de beschikbaarheid en continuïteit van de zorg op korte en langere termijn zo goed mogelijk geborgd worden." Zorg & Zekerheid gaf aan dat zij erachter stonden dat wij onze zorg hebben gecontinueerd inclusief alle extra hygiëne-maatregelen die wij hebben genomen om de kans op besmetting tot nihil te reduceren.Rectificatie m.b.t. maatregelen 23 maart

In de maatregelen werd gesteld dat er toestemming van de huisarts noodzakelijk is om onder fysiotherapeutische behandeling te mogen blijven / komen. Dit is ONJUIST. Er is namelijk GÉÉN verklaring nodig voor fysiotherapie! Zie bijgevoegde link www.kngf.nl/actueel/nieuws/2020/maart/geen-verklaring-nodig-voor-fysiotherapie-of-ggz.html?utm_medium.Belangrijk voor het maken van een 1e afspraak

Mocht u een afspraak willen maken dan kunt u ons het beste een e-mail, sms, WhatsApp of Viber sturen waarin u aangeeft wat uw voorkeursdagen en -tijden zijn, of u een voorkeur heeft wie u behandelt en zo ja wie, heel kort aangeeft wat uw klacht is en sinds wanneer u deze heeft.

Uiteraard kunt u ons ook proberen te bellen. Echter, het kan zijn dat wij bezig zijn met behandelen en daardoor de telefoon niet op kunnen nemen. U kunt dan onze voicemail inspreken en uw bericht achterlaten zoals eerder hierboven vermeld. Wij streven ernaar u dezelfde dag nog terug te berichten.

Mocht u rolstoelafhankelijk zijn danwel met krukken lopen houdt u dan rekening met een opstap bij de entree. Mocht u niet in staat zijn bij ons op de praktijk te komen, dan kunnen wij ook bij u thuis komen.Audit 1 okt. 2014 behaald

Wij hebben 1 okt. 2014 jl. de audit (controle door verzekeraars) behaald met de maximaal mogelijk te behalen score van een 10.


Voor meer info zie https://www.healthcareauditing.nl/.Collega Bjorn van Reijn

Per 1 januari 2019 is Bjorn bij ons fulltime gaan werken. Hij heeft de opleidingen manuele therapie volgens methode Mulligan en daarnaast Dry Needling gedaan. Ook hij heeft erg veel ervaringen met revalidatietrainingen middels fitness-apparatuur.Fysiotherapie in 2020

Informatie en antwoorden op vaak gestelde vragen over fysiotherapie, verzekeren en vergoedingen.


https://www.zorgwijzer.nl/vergoeding/fysiotherapieAvondpraktijk

Inmiddels hebben wij ook de mogelijkheid om u 's avonds te behandelen. Voor meer info kunt u contact met ons opnemen.Blessurespreekuur

Bij Health Club Pro Life en bij Loopgroep Oegstgeest hebben wij regelmatig een blessurespreekuur. Voor meer info kunt u contact met ons opnemen.    Geen verwijzing van de huisarts meer nodig

Sinds 1 januari 2006 heeft u geen verwijzing van de huisarts meer nodig en zijn wij als fysiotherapeut dus vrij toegankelijk. Mocht er sprake zijn van een chronische indicatie zoals bv. een post-operatieve, dan heeft u wel een verwijzing van de specialist nodig om deze behandelingen vergoed te krijgen.Fysiotherapie wordt ook in 2020 in vrijwel alle gevallen vergoed

Het afgelopen jaar hebben wij gemerkt dat er vrij veel onduidelijkheid is over of fysiotherapie wel of niet wordt vergoed in 2013, maar ook in 2014. De vergoeding binnen de aanvullende paketten zal ten opzichte van voorgaande jaren in de meeste gevallen nagenoeg hetzelfde blijven, waardoor vrijwel niemand erop achteruit gaat. Dus vrijwel iedereen met een aanvullend pakket krijgt fysiotherapie vergoedt. Hoeveel, hangt af van uw pakket.


Alléén bij Menzis hebben ze bij de aanvullende verzekering die een onbeperkt aantal behandelingen vergoedt, vanaf 2014 een maximum ingesteld van 40 behandelingen. De kans dat u meer als 40 behandelingen nodig heeft is zeer gering, dus geen reden tot financiële zorgen. Alle andere zorgverzekeraars hebben vrijwel dezelfde aanvullende pakketten als voorgaande jaren.Eigen Risico in 2020

Het verplichte eigen risico is €385,-. Daarnaat is er nog steeds de mogelijkheid om voor een vrijwillig eigen risico te kiezen van maximaal €500,- per jaar. Uw eigen risico kan dan dus maximaal €885,- per jaar bedragen. Het eigen risico is alleen gekoppeld aan de basis- danwel hoofdverzekering. Deze basisverzekering wordt alleen gebruikt bij kinderen tot 18 jaar en bij chronische indicaties (zie het punt hieronder). Dus als u bijvoorbeeld last heeft van de rug, nek, een ander gewricht, etc. (deze klachten vallen onder de acute indicaties) en u heeft een aanvullende verzekering dan wordt fysiotherapie vrijwel altijd vergoed. Het aantal behandelingen dat wordt vergoed is afhankelijk van het soort aanvullende verzekering dat u heeft. Wij kunnen dat voor u nakijken, u kunt dit ook zelf bij de verzekering navragen of in uw polis nagaan.Hoe werkt het met een chronische indicatie

Als u geopereerd bent, dan hebben wij het over een chronische indicatie. Daarnaast zijn er nog een aantal andere aandoeningen die onder de chronische indicaties vallen, zie voor een volledig overzicht: Overzicht Chronische Indicaties


Bij de vergoeding wordt een onderscheid gemaakt tussen de eerste 20 behandelingen en behandelingen die hierna volgen (oftewel vanaf de 21e).


De eerste 20 behandelingen declareren wij uit de aanvullende verzekering (AV).

Mocht u WEL aanvullend verzekerd zijn en dat betreffende jaar nog 20 of meer behandelingen vergoed krijgen, dan krijgt u de eerste 20 behandelingen volledig vergoed door de verzekeraar. Mocht u NIET aanvullend verzekerd zijn, dan krijgt u de eerste 20 behandelingen niet vergoed. Bij een chronische indicatie zijn wij verplicht onze declaraties in eerste instantie bij de verzekeraar in te dienen (zo kan de verzekeraar zien wanneer u 20 behandelingen heeft gehad en de 21e behandeling van start gaat). Vervolgens krijgen wij, in het geval u niet beschikt over een AV, van de verzekeraar een melding dat u het niet vergoed krijgt. U zult dan een nota van ons ontvangen. Mocht u slechts 10 behandelingen vergoed krijgen, dan zult u dus voor de resterende 10 behandelingen een nota van ons ontvangen.


Vanaf de 21e behandeling declareren wij uit de basis verzekering (BV) gedurende 3, 6 of 12 maanden (afhankelijk van de soort indicatie. Zie het eerder genoemde overzicht). Als u uw eigen risico al heeft verbruikt het jaar waarop de 21e behandeling start, dan krijgt u dat jaar alle behandelingen fysiotherapie volledig vergoed. Als u uw eigen risico nog niet heeft verbruikt het jaar waarop de 21e behandeling start, dan krijgt u van de verzekering een nota omtrent zorgkosten fysiotherapie. Zodra uw eigen risico is verbruikt krijgt u dat jaar alle behandelingen fysiotherapie weer vergoed.


Houdt u er dus rekening mee dat zodra wij uit de BV gaan declareren, uw eigen risico een rol gaat spelen. Elk jaar gaan de tellers weer op 0 wat betreft de behandelingen die u vergoedt krijgt vanuit de AV en het eigen risico!Veerpolder 6

2361 KV  WarmondGevestigd in Health Club Pro Life

www.healthclubprolife.nlTel.: +31 (071) 3019326

Privé: +31 (06) 48275688


E-mail: info@fysiorubenvdmeer.nl

Om op de hoogte te blijven van de laatste ontwikkelingen kunt u ons liken op


FacebookBenodigdheden 1e afspraak

Mocht u voor de eerste keer bij ons onder behandeling komen of met een nieuwe klacht, dan kunt u onderstaande formulieren downloaden, uitprinten, invullen en meenemen. Hierdoor houden wij meer tijd over tijdens onze intake met u.Indien u een verwijzing heeft:
Indien u geen verwijzing heeft:


  • Vragenlijst Directe Toegankelijkheid (DTF)
  • Patient Specifieke Klachten & VAS (PSK & VAS)


Daarnaast zijn er nog een aantal benodigdheden:

- rijbewijs, paspoort of ID-kaart

- een zo groot mogelijke handdoek

- evt. verzekeringspasje

Achtergrond praktijk

Sinds 2002 is onze praktijk gevestigd in het sportcentrum Health Club Pro Life in Warmond. Wij hebben de beschikking over behandelruimtes en kunnen gebruik maken van de uitgebreide faciliteiten die het sportcentrum te bieden heeft.


Onze kracht ligt in het oplossen van diverse lichamelijke klachten middels manueel therapeutische handelingen. Daarnaast kunnen wij middels het gebruik van de faciliteiten onze patiënten begeleiden in het verbeteren van hun kracht, conditie, lichaamshouding en indien geopereerd kunnen wij diverse revalidaties aanbieden.